راهنمای عملکرد قفل های U شکل

امروزه  همراه با اکثر چمدانها یا ساک های سفری یک قفل سیمی به چشم می خورد

ادامه

راهنمای عملکرد قفل های سیمی

امروزه  همراه با اکثر چمدانها یا ساک های سفری یک قفل سیمی به چشم می خورد

ادامه

آموزش نحوه استفاده از قفل های TSA چمدان

آیا با عملکرد قفل های TSA در چمدان های جنوا آشنا هستید ؟ ما در این فیلم به معرفی این قفلها پرداخته و نحوه تغییر رمز در آنها را به شما آموزش می دهیم.

ادامه